Teksty

Ja śpię Pnp 5,2-8

III cap

Ja śpię, lecz serce me czuwa,a F
lecz serce me czuwa,a F
lecz serce me czuwa, czuwa.a F G

Sza! Oto miły mój puka do mych drzwi!a G a
«Otwórz mi, siostro ma, przyjaciółko ma,a G a
gołąbko ma, lilio pośród ciernia G a
bo moja głowa pokryta jest rosąd a
a włosy - kroplami nocy».E a
Więc otwórz, Siostro ma,d a
przyjaciółko ma, gołąbko maE a

«Jak otworzyć memu Miłemu mama G a
Suknię zdjęłam, mam znowu wkładać ją?a G a
Stopy umyłam, mam znowu brudzić je?»a G a
Wtedy wsunął rękę przez szczelinę drzwi,d a
a me serce zadrżało dla niego.E a
Wstałam pospiesznie by otworzyć mu,d a
lecz on odszedł już i znikł;E a

Aaaa G a G a F a F a

Gdy Go znajdziecie, Mego Miłegoa F a F
Powiedzcie, że umieram z miłościa F G
Umieram z miłości, umieram z miłości,a F a F
Umieram z miłości, z miłości!a F G